فرهاد مهراد/Farhad Mehrad
ای زندگی بیزار از توام و بیزار از این حالا بیگانه ام باسیمای تو دیوانه ی دنیای تو
فـــرهــاد مهــراد . . .بزرگ مرد تنها موسیقی ایرن

#Leonard_Cohen 
امروز درگذشت 
+ لئونارد کوهن دیروز 10 نوامبر درگذشت
برای کسانی که فرهاد را میشناسند این اتفاق بسیار تلخ و غم انگیز است
فرهاد بسیار لئونارد و میپسندید 
و سه ترانه او را نیز بازخوانی کرده بود

Hey, that's no way to say goodbye....


Master Song 
Suzanne

لئونارد در وبلاگ خودش برای فرهاد هم مطلبی گذاشته بود
http://www.leonardcohenfiles.com/farhad.html

RIP ....Leo

👇👇👇👇👇
www.Telegram.me/FARHAD_159
www.KolbeDel.persianblog.ir
Instagram.com/FARHAD_159
فرهاد مهراد/Farhad Mehrad
 تگ : leonard cohen / suzanne / master song / hey

فرهاد...مرد تنها
فرهاد مهراد/Farhad Mehrad

تو هم با من نبودی، مثل من با من و حتا مثل تن با من! تو هم با من نبودی، آن که می‌پنداشتم باید هوا باشد، و یا حتا، گمان می‌کردم این تو باید از خیل خبرچینان جدا باشد. تو هم با من نبودی، تو هم با من نبودی! تو هم از ما نبودی، آن که ذات درد را باید صدا باشد و یا با من، چنان هم‌سفره‌ی شب، باید از جنس من و عشق و خدا باشد. تو هم از ما نبودی! * تو هم مؤمن نبودی بر گلیم ما و حتا در حریم ما، ساده‌دل بودم که می‌پنداشتم دستان نااهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم از ما نبودی! * تو هم مؤمن نبودی بر گلیم ما و حتا در حریم ما، ساده‌دل بودم که می‌پنداشتم دستان نااهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم از ما نبودی! تو هم با من نبودی یار! ای آوار! ای سیل مصیبت‌بار!

آنچه از فرهاد گفته ایم
نویسندگان وبلاگ کلبه ی دل فرهاد
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر

Instagram
فرهاد مهراد/Farhad Mehradبزرگ مرد موسیقی ایران می باشد