فرهاد مهراد/Farhad Mehrad
ای زندگی بیزار از توام و بیزار از این حالا بیگانه ام باسیمای تو دیوانه ی دنیای تو
فـــرهــاد مهــراد . . .بزرگ مرد تنها موسیقی ایرن

  دوستان عزیز و عاشقان فرهاد بزرگ.هدف عشق به صدایی هست که همه ی ما دوستش داریم،استدعا دارم ما را یاری نمایید.و برای حفظ ارزش آثار کوشا باشید.

 

دوستان عزیزم به همت عاشقان فرهاد آلبوم نایاب آلبا اثر بزرگ مرد تنهای موسیقی ایران "فرهاد مهراد" برای شما در دسترس است.
 album alba, lonely man of great Iranian music
♥Farhad Mehrdad

ALBA album’s Lyrics

 

 Love's Been Good To Me

I have been a rover
I have walked alone
Hiked a hundred highways
Never found a home
Still in all I'm happy
The reason is, you see
Once in a while along the way
Love's been good to me

There was a girl in Denver
Before the summer storm
Oh, her eyes were tender
Oh, her arms were warm
And she could smile away the thunder
Kiss away the rain
Even though she's gone away
You won't hear me complain

I have been a rover
I have walked alone
Hiked a hundred highways
Never found a home
Still in all I'm happy
The reason is, you see
Once in a while along the way
Love's been good to me

There was a girl in Portland
Before the winter chill
We used to go a-courtin'
Along October hill
And she could laugh away the dark clouds
Cry away the snow
It seems like only yesterday
As down the road I go

I've been a rover
I have walked alone
Hiked a hundred highways
Never found a home
Still in all I'm happy
The reason is, you see
Once in a while along the way
Love's been good to me

 

 Sympathy

 

Now when you climb into your bed tonight 
And when you lock and bolt the door 
Just think about those out in the cold and dark 
'cause there's not enough love to go 'round 
No there's not enough love to go 'round 

And sympathy is what we need my friends 
And sympathy is what we need 
And sympathy is what we need my friends 
'cause there's not enough love to go 'round 
No there's not enough love to go 'round 

Now half the world hates the other half 
And half the world has all the food 
And half the world lies down and quietly starves 
'cause there's not enough love to go 'round 
No there's not enough love to go 'round 
 

And sympathy is what we need my friends 
And sympathy is what we need 
And sympathy is what we need my friends 
'cause there's not enough love to go 'round 
No there's not enough love 
No there's not enough love to go 'round

 

 

 I Put A Spell On You


I put a spell on you
'Cause you're mine

You better stop the things you do
I ain't lyin'
No I ain't lyin'

You know I can't stand it
You're runnin' around
You know better daddy
I can't stand it cause you put me down
Yeah, Yeah

I put a spell on you
Because you're mine
You're mine

I love you
I love you
I love you
I love you anyhow
And I don't care
If you don't want me
I'm yours right now

You hear me
I put a spell on you
Because you're mine

 

 
♥Farhad Mehrdad

 

 Romance Of Love

 

Though it's forbidden for my arms to hold you And though it's forbidden, I tease myself towards youThat I hold you secretly each time we meetIn these forbidden games that I play

 

Though it's forbidden in dim quiet placesTo capture the rainbows my aching heart chasesMy bitter sweet esctasy, come to meIn these forbidden games that I play

 

Everyone knows you belong to anotherSpinning your magic for him and no otherStill, I'll be content to be part of this fantasyPart of this game that I play

 

Though it's forbidden and you love him nowI'll keep my love hidden and love you foreverThrough countless eternity you will be mineIn these forbidden games that I play

 

 

Together Again

 

Together again
My tears have stopped fallin
The long lonely nights
Are now at an end
The key to my heart
You hold in your hand
And nothing else matters
We're together again

Together again
The grey skies are gone
You're back in my arms
Now where you belong
The love that we knew
Is living again
And nothing else matters, Baby
We're together again

Well, nothing else matters, Baby
We're together again

 

 

 Unchain My Heart

 

Unchain my heart, baby let me be 
Unchain my heart 'cause you don't care about me 
You've got me so like a pillow case 
But you let my love go away so 
Unchain my heart oh! Please me set me free 

Unchain my heart, baby let me go 
Unchain my heart, 'cause you don't love me no more 
Ev'ry time I call you on the phone 
Some fella tells me that you're not at home so 
Unchain my heart oh! Please me set me free 

I'm under you spell like a man in a trance 
But I know darn well that I can't stand a chance 

So unchain my heart let me go away 
Unchain my heart, you worry me night and day 
Why lead me through a life of misery 
When you don't care a bag of beans for me 
So unchain my heart oh! Please me set me free

 

 

 

 

 

 

 Everybody's Talking At Me 

 Everybody's talking at me.
I don't hear a word they're saying,
Only the echoes of my mind.
People stopping staring,
I can't see their faces,
Only the shadows of their eyes.

I'm going where the sun keeps shining
Thru' the pouring rain,
Going where the weather suits my clothes,
Backing off of the North East wind,
Sailing on summer breeze
And skipping over the ocean like a stone.

I'm going where the sun keeps shining
Thru' the pouring rain,
Going where the weather suits my clothes,
Backing off of the North East wind,
Sailing on summer breeze
And skipping over the ocean like a stone 

 

 

 Suzanne

 

Suzanne takes you down to her place near the river 
You can hear the boats go by 
You can spend the night beside her 
And you know that she's half crazy 
But that's why you want to be there 
And she feeds you tea and oranges 
That come all the way from China 
And just when you mean to tell her 
That you have no love to give her 
Then she gets you on her wavelength 
And she lets the river answer 
That you've always been her lover 
And you want to travel with her 
And you want to travel blind 
And you know that she will trust you 
For you've touched her perfect body with your mind. 
And Jesus was a sailor 
When he walked upon the water 
And he spent a long time watching 
From his lonely wooden tower 
And when he knew for certain 
Only drowning men could see him 
He said "All men will be sailors then 
Until the sea shall free them" 
But he himself was broken 
Long before the sky would open 
Forsaken, almost human 
He sank beneath your wisdom like a stone 
And you want to travel with him 
And you want to travel blind 
And you think maybe you'll trust him 
For he's touched your perfect body with his mind. 
Now Suzanne takes your hand 
And she leads you to the river 
She is wearing rags and feathers 
From Salvation Army counters 
And the sun pours down like honey 
On our lady of the harbour 
And she shows you where to look 
Among the garbage and the flowers 
There are heroes in the seaweed 
There are children in the morning 
They are leaning out for love 
And they will lean that way forever 
While Suzanne holds the mirror 
And you want to travel with her 
And you want to travel blind 
And you know that you can trust her 
For she's touched your perfect body with her mind.

 

           

 Qui

Qui frôlera tes lèvres

Et vibrant de fièvre

Surprenant ton corps

Deviendra ton maître

En y faisant naître

Un nouveau bien-être

Un autre bonheur?

Qui prendra la relève

Pour combler tes rêves

Et sans un remord

D'un éclat de rire

Saura te conduire

À mieux me détruire

Au fond de ton coeur?

Qui peut-être cet autre?

Qui sera cet intrus

Dans tout ce qui fut nôtre

Quand je ne serai plus?

Qui prendra ta faiblesse

Avec des caresses

Et des mots d'amour

Découvrant l'oubli

Nos jours de folie

Qui prendra ta vie

Au bout de mes jours?

Nous vivons à 20 ans d'écart

Notre amour est démesuré

Et j'ai le coeur au désespoir

Pour ces années

Car lorsque mes yeux seront clos

D'autres yeux vont te contempler

Aussi je lutte avec ce mot de ma pensée

Qui sans que tu protestes

Refera les gestes

Qui ne sont qu'à nous

Lorsque je t'embrasse?

Lorsque je t'enlace

Qui prendra ma place

Autour de ton cou?

Qui connaîtra tes scènes

De folie soudaine

Ou bien de courroux?

Qui aura la chance

D'avoir ta présence?

Souvent quand j'y pense

Je deviens jaloux

Qui, nul ne peut le dire?

Qui, nous n'en savons rien?

Et mon coeur se déchire

En pensant que quelqu'un

Te prendra un je t'aime

Et par ce je t'aime, je le sais déjà

Il prendra ta bouche

Il prendra ta couche

Et m'enterrera, pour la seconde fois

 

 

You've Got A Friend

When you're down and troubled and you need a helping hand
and nothing, whoa, nothing is going right.
Close your eyes and think of me and soon I will be there to brighten up even your darkest nights.

You just call out my name, and you know where ever I am
I'll come running to see you again.
Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call and I'll be there, yeah, yeah,
you've got a friend.

If the sky above you should turn dark and full of clouds
and that old north wind should begin to blow,
keep your head together and call my name out loud.
Soon I will be knocking upon your door.
You just call out my name, and you know where ever I am
I'll come running to see you again.
Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call and I'll be there.

Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold.
They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them,
oh yeah, but don't you let them.

You just call out my name, and you know where ever I am
I'll come running to see you again.
Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, Lord, I'll be there, yeah, yeah,
you've got a friend. You've got a friend.
Ain't it good to know you've got a friend. Ain't it good to know you've got a friend.
Oh, yeah, yeah, you've got a friend.

 

 

 

 California Dreamin

 

All the leaves are brown and the sky is grey

I've been for a walk on a winters dayI'd be save and warm if I was in LA california dreaming on such a winters day

 

Stepped into a church I passed along the way well, I got down on my knees andI pretended to pray you know the preacher likes the cold he knows I'm gonna stay

California dreaming on such a winters day

 

Instrumental

 

All the leaves a brown and the sky is grey I've been for a walk on a winters day

If I didn't tell her I could leave today

California dreaming on such a winters day

 

 

 Like A Sand Song

 

Usually in the morning I'm filled with sweet belonging
And ev'rything is beautiful to see
Even when it's raining, the sound of heaven singing
Is simply joyful music to me.

Sometimes I feel like a sad song
Like I'm all alone without you.

So many diff'rent places, a million smiling faces
Life is so incredible to me
Especially to be near you and how it is to touch you
Oh paradise was made for you and me.

I know that life goes on just perfectly
And ev'rything is just the way that it should be
Still there are times when my heart feels like breaking
And anywhere is where I'd rather be.

Oh and in the night time I know that it's the right time
To hold you close and say I love you so
To have someone to share with
And someone I can care with
And that is why I wanted you to know

Sometimes I feel like a sad song
Like I'm all alone without you, without you. 

 

 

Sunrise, Sunset

 

(tevye)
is this the little girl i carried,
is this the little boy at play?

(golde)
i don't remember growing older,
when did they?

(tevye)
when did she get to be a beauty,
when did he grow to be so tall?

(golde)
wasn't it yesterday when they were small?

(men)
sunrise, sunset (x2),
swiftly flow the days.

(women)
seedlings turn overnight to sunflowers,
blossoming even as we gaze.

(everyone)
sunrise, sunset (x2),
swiftly fly the years,
one season following another,
laiden with happiness and tears.

(tevye)
what words of wisdom can i give them,
how can i help to ease their way?

(golde)
now they must learn from one another,
day by day.

(perchik)
they look so natural together.

(hodel)
just like two newlyweds should be.

(perchik and hodel)
is there a canopy in store for me?

(everyone)
sunrise, sunset (x2),
swiftly fly the years,
one season following another,
laiden with happiness,
and tears

 

 Yesterday When I Was Young

 

 

Yesterday when I was young
The taste of life was sweet as rain upon my tongue.
I teased at life as if it were a foolish game,
The way the evening breeze may tease a candle flame.
The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned
I'd always built to last on weak and shifting sand.
I lived by night and shunned the naked light of the day
And only now I see how the years ran away.

Yesterday when I was young
So many happy songs were waiting to be sung,
So many wild pleasures lay in store for me
And so much pain my dazzled eyes refused to see.
I ran so fast that time and youth at last ran out,
I never stopped to think what life was all about
And every conversation I can now recall
Concerned itself with me and nothing else at all.

--- Instrumental ---

Yesterday the moon was blue
And every crazy day brought something new to do.
I used my magic age as if it were a wand
And never saw the waste and emptiness beyond.
The game of love I played with arrogance and pride
And every flame I lit too quickly, quickly died.
The friends I made all seemed somehow to drift away
And only I am left on stage to end the play.

There are so many songs in me that won't be sung,
I feel the bitter taste of tears upon my tongue.
The time has come for me to pay for
Yesterday when I was young...

 

 

 Unchained Melody

 

Oh my love
My darling
I’ve hungered for your touch
A long lonely time
As time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love
I need your love
God speed your love
To me
Lonely rivers flow
To the sea
To the sea
To the open arms
Of the sea
Lonely rivers sigh
"Wait for me, wait for me"
I’ll be coming home
Wait for me.
Oh my love
My darling
I’ve hungered for your touch
A long lonely time
And I know that time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love
I need your love
God speed your love
To me

 

 

 An Die Freude

 


O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern lasst uns angenehmere anstimmen
und freudenvollere!

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken.
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen,
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott!

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt'gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Seid umschlungen, Millionen.
Dieser Kuss der ganzen Welt!
Brüder! Über'm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such ihn über'm Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen.

 

                    

 

***********************************************

گل یخ

Every morning you greet me
Small and white
Clean and bright
You look happy to meet me
Blossom of snow may you bloom and grow
Bloom and grow forever

Edelweiss, Edelweiss
Bless my homeland forever

Blossom of snow may you bloom and grow
Bloom and grow forever
Edelweiss, Edelweiss
Bless my homeland forever

گل یخ گل یخ
هر صبح تو میخندی
کوچک و پاکیزه
برمن تو دل میبندی
ای گل یخ شکوفا شو شکوفان همیشه
گل یخ گل یخ پایدار وطن همیشه

ای گل یخ شکوفا شو شکوفان همیشه
گل یخ گل یخ پایدار وطن همیش

 

 

خوشحالی برای همه

Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium
Wir betreten feuertrunken , Himmlische , dein Heilig - tum
Deine Zauber binden wieder , was die Mode streng geteilt
Alle Menschen werden Brüder , wo dein sanfter Flügel weilt
Deine Zauber binden wieder , was die Mode streng geteilt
Alle Menschen werden Brüder , wo dein sanfter Flügel weil

 

 

خیال خوشی، شعر از ویلیام شکسپیر 


کیست که بتواند آتش بر کف دست نهد
و با یاد کوههای پر برف قفقاز خود را سرگرم کند
یا تیغ تیز گرسنگی را با یاد سفره های رنگارنگ کند کند
یا برهنه در برف دی ماه فروغلطد
و به آفتاب تموز بیندیشد
نه! هیچ کس
هیچ کس چنین خطری رابه چنان خاطره ای تاب نیاورد
از آنکه خیال خوبی ها درمان بدی ها نیست
بلکه صد چندان بر زشتی آنها می افزاید

oh...who can hold the fire on his hand?
by thinking on the frosty Caucasus
or cloy the hungry edge of the appetite
by bare imagination of a feast
or wallow naked in December snow
by thinking on fantastic summer's heat?

نه هرگز،هرگز هیچ کس چنین خطری را به چنان خاطره ای تاب نیاورد

از آنکه خیال خوبی ها درمان بدی ها نیست
بلکه صد چندان بر زشتی آنها می افزاید
صد چندان بر زشتی آنها می افزاید

 

 

 

 

Don`t let me be missunderstood

Baby, you understand me now

if sometimes you see that I'm mad.
Don't you know that no one alive can always be an angel?
When everything goes wrong, you see some bad.

But I'm just a soul whose intentions are good;
oh Lord, please don't let me be misunderstood.

You know sometimes, baby, I'm so carefree
with a joy that's hard to hide.
And then sometimes it seems again that all I have is worry,
and then you're bound to see my other side.

But I'm just a soul whose intentions are good;
oh Lord, please don't let me be misunderstood.

If I seem edgy,
I want you to know,
I never meant to take it out on you.
Life has its problems,
and I get more than my share;
but that's one thing I never mean to do
'cause I love you.

Oh baby, I'm just a human.
Don't you know I have faults like anyone?
Sometimes I find myself alone regretting
some little foolish thing;
some simple thing that I've done.

I'm just a soul whose intentions are good;
oh Lord, please don't let me be misunderstood.

Don't let me be misunderstood.
Don't let me be misunderstood.
Don't let me be misunderstood.

 

Windmills of your minds

Round,
Like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel,
Never ending on beginning,
On an ever-spinning reel
Like a snowball down a mountain,
Or a carnival balloon
Like a carousel that's turning
Running rings around the moon
Like a clock whose hands are sweeping
Past the minutes on its face
And the world is like an apple
Spinning silently in space
Like the circles that you find
In the windmills of your mind!

Like a tunnel that you follow
To a tunnel of its own
Down a hollow to a cavern
Where the sun has never shone
Like a door that keeps revolving
In a half-forgotten dream
Like the ripples from a pebble
Someone tosses in a stream.
Like a clock whose hands are sweeping
Past the minutes on its face
And the world is like an apple
Spinning silently in space
Like the circles that you find
In the windmills of your mind!

Keys that jingle in your pocket
Words that jangle in your head
Why did summer go so quickly?
Was it something that I said?
Lovers walk along a shore
And leave their footprints in the sand
Was the sound of distant drumming
Just the fingers of your hand?
Pictures hanging in a hallway
or the fragment of a song,
half-remembered names and faces
but to whom do they belong?
When you knew that it was over
Were you suddenly aware
That the autumn leaves were turning
To the color of her hair?

Like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel
Never ending or beginning
On an ever-spinning reel
As the images unwind
Like the circles that you find
In the windmills of your mind

 

 

Unchained Melody

Oh, my love, my darling
I hunger for your touch
Alone
Lonely time
Time goes by, so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love
I need your love
Godspeed your love to me. 
Lonely rivers flow to the sea
To the sea
To the open arms of the sea
Lonely rivers sigh
Wait for me, wait for me
I'll be coming home, wait for me
Oh, my love, my darling
I hunger for your touch 
Alone
Lonely time
Time goes by, so slowly
And time can do so much
Are you still mine? 
I need your love
I need your love
Godspeed your love to me

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hey, thats no whay to say goodbye

I loved you in the morning, our kisses deep and warm, 
your hair upon the pillow like a sleepy golden storm, 
yes, many loved before us, I know that we are not new, 
in city and in forest they smiled like me and you, 
but now it's come to distances and both of us must try, 
your eyes are soft with sorrow, 
Hey, that's no way to say goodbye. 
I'm not looking for another as I wander in my time, 
walk me to the corner, our steps will always rhyme 
you know my love goes with you as your love stays with me, 
it's just the way it changes, like the shoreline and the sea, 
but let's not talk of love or chains and things we can't untie, 
your eyes are soft with sorrow, 
Hey, that's no way to say goodbye. 

I loved you in the morning, our kisses deep and warm, 
your hair upon the pillow like a sleepy golden storm, 
yes many loved before us, I know that we are not new, 
in city and in forest they smiled like me and you, 
but let's not talk of love or chains and things we can't untie, 
your eyes are soft with sorrow, 
Hey, that's no way to say goodbye.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yesterday when I was young

The taste of life was sweet as rain upon my tongue

I teased at life as if it were a foolish game

The way the evening breeze may tease a candle flame

The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned

I always built, alas, on weak and shifting sand

I lived by night and shunned the naked light of day

And only now I see how the years ran away

Yesterday when I was young

So many drinking songs were waiting to be sung

So many wayward pleasures lay in store for me

And so much pain my dazzled eyes refused to see

I ran so fast that time and youth at last ran out

I never stopped to think what life was all about

And every conversation I can now recall

Concerned itself with me, and nothing else at all

Yesterday the moon was blue

And every crazy day brought something new to do

I used my magic age as if it were a wand

And never saw the waste and emptiness beyond

The game of love I played with arrogance and pride

And every flame I lit too quickly, quickly died

The friends I made all seemed somehow to drift away

And only I am left on stage to end the play

There are so many songs in me that won't be sung

I feel the bitter taste of tears upon my tongue

The time has come for me to pay for yesterday when I was young

 


Yesterday

Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they're here to stay
Oh, I believe in yesterday

Suddenly, I'm not half the man I used to be,
There's a shadow hanging over me
Oh, yesterday came suddenly

Why she had to go I don't know she wouldn't say
I said something wrong, now I long for yesterday

Yesterday, love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.

Why she had to go I don't know she wouldn't say.
I said something wrong, now I long for yesterday.

Yesterday, love was such an easy game to play, yes it was.
Now I need a place to hide away
Oh, I believe in yesterday
Let it be

 

When I find myself in times of trouble

Mother Mary comes to me
speaking words of wisdom

Let it be


And in my hour of darkness

 

She is standing right in front of me
speaking words of wisdom

Let it be

Let it be, let it be

Let it be, let it be

There will be an answer
Let it be

Let it be, let it be

Speaking words of wisdom

Let it be

 And when the night is cloudy

 

There is still a light that shines on me
shine until tomorrow

Let it be


I wake up to the sound of music

 

Mother Mary comes to me
speaking words of wisdom

Let it be

Let it be, let it be

Let it be, let it be

There will be an answer
Let it be

 

 

It won't be easy, you'll think it strange
When I try to explain how I feel
That I still need your love after all that I've done
You won't believe me
All you will see is a girl [man] you once knew
Although she's [he’s] dressed up to the nines
At sixes and sevens with you

I had to let it happen, I had to change
Couldn't stay all my life down at heel
Looking out of the window, staying out of the sun
So I chose freedom
Running around, trying everything new
But nothing impressed me at all
I never expected it to

Don't cry for me Argentina

The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don't keep your distance

 

 

And as for fortune, and as for fame
I never invited them in
Though it seems to the world they were all I desired
They are illusions
They're not the solutions they promised to be
The answer was here all the time
I love you and hope you love me

Don't cry for me Argentina

Don't cry for me Argentina
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don't keep your distance

Have I said too much?
There's nothing more I can think of to say to you
But all you have to do is look at me
To know that every word is true


Farhad Mehrad, Phoenix Album's Lyrics
متن آلبوم فونیکس فرهاد مهراد

 

جمع کننده این آثار خانم معصومه امینی بودند،از آنجایی که شما نیز عاشق فرهاد هستید ، برای فعال تر شدن کلبه ی دل ، این وبلاگ را به دوستانتان معرفی کنید.

 

1. take five

 

Won't you stop and take

A little time out with me

Just take five

Just take five

Stop your busy day

And take the time out

To see if I'm alive

 

Though I'm going out of my way

Just so I can pass by each day

Not a single word do we say

It's a pantomime and not a play

 

Still, I know our eyes often meet

I feel tingles down to my feet

When you smile, that's much too discreet

Sends me on my way

 

Wouldn't it be better

Not to be so polite

You could offer a light

Start a little conversation now

It's alright, just take five

Just take five

 

Though I'm going out of my way

Just so I can pass by each day

Not a single word do we say

It's a pantomime and not a play

 

Still, I know our eyes often meet

I feel tingles down to my feet

When you smile, that's much too discreet

Sends me on my way

 

Wouldn't it be better

Not to be so polite

You could offer a light

Start a little conversation now

It's alright, just take five

Just take five

………….

Won't you stop and take

A little time out with me

Just take five

Just take five

Stop your busy day

And take the time out

To see if I'm alive

 

Though I'm going out of my way

Just so I can pass by each day

Not a single word do we say

It's a pantomime and not a play

 

Still, I know our eyes often meet

I feel tingles down to my feet

When you smile, that's much too discreet

Sends me on my way

 

Wouldn't it be better

Not to be so polite

You could offer a light

Start a little conversation now

It's alright, just take five

Just take five

Just take five

______________________________________________________

 

2. Alone again, Naturally

 

In a little while from now 
If I'm not feeling any less dire
I promise myself to treat myself 
And visit a nearby spire
And climbing to the top will throw myself off
In an effort to make it clear to who
Don't know what it's like when you're shattered
Left standing in the lurch at a church 
Where people saying, "My god, that's tough 
,She's stood him up
No point in us remaining
".We may as well go home
As I did on my own 
Alone again, naturally

To think that only yesterday 
I was cheerful, bright and gay
,Looking forward to, well who wouldn't do
The role i was about to play 
But as if to knock me down 
Reality came around 
And without so much, as a mere touch
Broke me into little pieces
Leaving me to doubt 
All about God in His mercy 
For if He really does exist 
?Why did He desert me
In my hour of need
I truly am indeed, alone again, naturally 

It seems to me that there are more hearts
Wounded in the world that can't be mended 
Left unattended
?What do we do? What do we do

(instrumental break)

...Alone again, naturally

Now looking back over the years 
And whatever else that appears
I remember I cried when my father died
Never wishing to hide the tears
And at sixty-five years old 
,My mother, God rest her soul
Couldn't understand why the only man 
She had ever loved had been taken 
Leaving her to start with a heart so badly broken
Despite encouragement from me
No words were ever spoken 
And when she passed away 
I cried and cried all day
Alone again, naturally 
Alone again, naturally

__________________________________________________________

 

3. Dont Let Me Be Misunderstood

 

baby, do you understand me now
if Sometimes u see, a little mad
don't you know that no one alive
Can always be an angel
When things go wrong I seem to be bad
But I'm just a soul whose intentions are
good
Oh Lord, please don't let me be
misunderstood

you know sometimes baby
I'm so carefree
With a joy that's hard to hide
And sometimes again, it seems that all I have
do is worry
Then you're bound to see my other side
But I'm just a soul whose intentions are
good
Oh Lord, please don't let me be
misunderstood
If I seem edgy I want you to know
I never mean to take it out on you
Life has it's problems and I get my
share
but that's one thing I never meant to
do
Oh baby I'm just a human, don't you know
I Have thoughts like any one
Sometimes I find myself long regretting
Some little foolish thing some simple
thing I've done
I'm just a soul whose intentions are
good
Oh Lord, please don't let me be
misunderstood

don't let me be
misunderstood


Ooo,don't let me be
misunderstood


don't let me be
misunderstood

  

__________________________________________________

 

4. Master Song

 

 

I believe that you heard your master sing 
.When I was sick in bed 
I suppose that he told you everything 
.That I keep locked away in my head 
,Your master took you traveling 
.Well at least that's what you said 
And now do you come back to bring 
?Your prisoner wine and bread 

You met him at some temple, where 
.They take your clothes at the door 
He was just a numberless man in a chair 
.Who'd just come back from the war 
And you wrap up his tired face in your hair 
And he hands you the apple core 
Then he touches your lips now so suddenly bare 
.Of all the kisses we put on some time before 

And he gave you a German Shepherd to walk 
,With a collar of leather and nails
And he never once made you explain or talk 
,About all of the little details 
Such as who had a word and who had a rock 
.And who had you through the mails
,Now your love is a secret all over the block 
.And it never stops not even when your master fails 

And he took you up in his aeroplane
,Which he flew without any hands
And you cruised above the ribbons of rain 
That drove the crowd from the stands 
Then he killed the lights in a lonely Lane 
And, an ape with angel glands
Erased the final wisps of pain 
With the music of rubber bands 

And now I hear your master sing 
You kneel for him to come
His body is a golden string 
That your body is hanging from 
His body is a golden string 
My body has grown numb 
,Oh now you hear your master sing 
.Your shirt is all undone 

And will you kneel beside this bed 
That we polished so long ago, 
Before your master chose instead 
To make my bed of snow? 
Your eyes are wild and your knuckles are red 
And you're speaking far too low. 
No I can't make out what your master said 
Before he made you go. 

Then I think you're playing far too rough 
For a lady who's been to the moon; 
I've lain by this window long enough 
To get used to an empty room. 
And your love is some dust in an old man's cough 
Who is tapping his foot to a tune, 
And your thighs are a ruin, you want too much, 
Let's say you came back some time too soon. 

I loved your master perfectly 
I taught him all that he knew. 
He was starving in some deep mystery 
Like a man who is sure what is true. 
And I sent you to him with my guarantee 
I could teach him something new, 
And I taught him how you would long for me 
No matter what he said no matter what you'd do. 

I believe that you heard your master sing 
While I was sick in bed, 
I'm sure that he told you everything 
I must keep locked away in my head. 
Your master took you travelling, 
Well at least that's what you said, 
And now do you come back to bring 
Your prisoner wine and bread?

__________________________________________

 

5. Hey,Thats No Way To Say Goodbye

 

I loved you in the morning, our kisses deep and warm
Your hair upon the pillow like a sleepy golden storm
 many loved before us, I know that we are not new
In city and in forest they smiled like me and you

But now it's come to distances and both of us must try
Your eyes are soft with sorrow
Hey, that's no way to say goodbye.
I'm not looking for another as I wander in my time

Walk me to the corner, our steps will always rhyme
You know my love goes with you as your love stays with me
It's just the way it changes, like the shoreline and the sea
But let's not talk of love or chains and things we can't untie

Your eyes are soft with sorrow,
Hey, that's no way to say goodbye
 goodbye…

_______________________________________________

 

6. Moment to Moment

 

From moment to moment
Every moment that I live
I live for every moment with you

To see you
To touch you
To imagine this will be
The moment when a dream comes true

Just an ordinary day becomes adventure
Such sweet adventure
I never knew

And life will be such rainbows
As I learn the secret of
The miracle that love can do
From moment to moment with you


And life will be such rainbows
As I learn the secret of
The miracle that love can do
From moment to moment with you…

_____________________________________________________

 

7. Let It Be


When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
And in my hour of darkness she is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, let it be
Let it be, let it be, let it be, let it be
Whisper words of wisdom, let it be

And when the broken hearted people living in the world agree
There will be an answer, let it be
For though they may be parted, there is still a chance that they will see
There will be an answer, let it be


And when the night is cloudy there is still a light that shines on me
Shine until tomorrow, let it be
I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be
Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be
There will be an answer, let it be
Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be
Whisper words of wisdom, let it be.

__________________________________________

 

8. Dont Cry For Me Argentina

 

It won't be easy, you'll think it strange
When I try to explain how I feel
That I still need your love after all that
I've done


You won't believe me
All you will see is a man you once knew
Although she's dressed up to the nines
At sixes and sevens with you


I had to let it happen, I had to change
Couldn't stay all my life down at heel
Looking out of the window
Staying out of the sun


So, I chose freedom
Running around, trying everything new
But nothing impressed me at all
I never expected it to


Don't cry for me Argentina
The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don't keep your distance


And as for fortune and as for fame
I never invited them in
Though it seemed to the world
They were all I desired
They are illusions
They are not the solutions they
promised to be
The answer was here all the time
I love you and hope you love me


Don't cry for me Argentina


Don't cry for me Argentina


The truth is I never left you
All through my wild days
My mad existence
I kept my promise
Don't keep your distance


Have I said too much?
There's nothing more I can think of to
say to you
But all you have to do is look at me to
know
That every word is true.

_____________________________________________

 

9.Temnaya Nock

 

شبی تاریک، در دشت تنها سفیر گلوله

در جاده تنها نفیر باد

در دوردست نور ستاره ها به خاموشی میگراید

شبی تاریک

میدانم بیداری و در بستر جوانیت پنهانی اشک هایت را پاک میکنی

 

چقدر عمق چشمان شیرینت را دوست دارم

چقدر دوست دارم و میخواهم چشمانت را

 

شب تیره ما رو از هم جدا میکند

و میان ما دشتی تاریک و هولناک دامن گسترده

 

تو را باور میکنم

و همین باور در بارانی از گلوله ها جانم را نجات بخشیده

 

در این نبرد مرگ بار خوشحال و آرامم

چرا که میدانم هر چه که برایم پیش آید

تو با عشق استقبالم خواهی کرد

 

از مرگ نمی هراسم بارها بس بسیار با او روبه رو شده ام

و اکنون.....

و اکنون نیز گویی برابرم، می رقصد و می رقصد

 

تو به انتظارم هستی

همسرم و در بستر جوانی ات بیدار

و برای همین میدانم که هیچ اتفاقی

هیچ اتفاقی برایم نخواهد افتاد

 

و برای همین میدانم که هیچ اتفاقی برایم نخواهد افتاد.

 

________________________________________________

 

10. Windmills Of Your Mind

 

Round like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel
Never ending or beginning on an ever spinning reel
Like a snowball down a mountain, or a carnival balloon
Like a carousel that's turning running rings around the moon
Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face
And the world is like an apple whirling silently in space
Like the circles that you find in the windmills of your mind!

Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own
Down a hollow to a cavern where the sun has never shone
Like a door that keeps revolving in a half forgotten dream
Or the ripples from a pebble someone tosses in a stream
Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face
And the world is like an apple whirling silently in space
Like the circles that you find in the windmills of your mind!

Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head
When did summer go so quickly? Was it something that you said?
Lovers walking along a shore and leave their footprints in the sand
Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand?
Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song
Half remembered names and faces, but to whom do they belong?
When you knew that it was over you were suddenly aware
That the autumn leaves were turning to the color of her hair!Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head
When did summer go so quickly? Was it something that you said?
Lovers walking along a shore and leave their footprints in the sand
Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand?
Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song
Half remembered names and faces, but to whom do they belong?
When you knew that it was over in the autumn of good-byes
For a moment you could not recall the color of his eyes!
Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel
Never ending or beginning on an ever spinning reel
As the images unwind, like the circles that you find in 
The windmills of your mind!

__________________________________________

11.Yesterday

 


,Yesterday

all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they're here to stay
Oh, I believe in yesterday

Suddenly,

I'm not half the man I used to be
There's a shadow hanging over me
Oh, yesterday came suddenly

Why she had to go, I don't know she wouldn't say
I said something wrong, now I long for yesterday

Yesterday,

 love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh, I believe in yesterday

Why she had to go, I don't know she wouldn't say
I said something wrong, now I long for yesterday

Yesterday,

 love was such an easy game to play
Now I need a place to hide away
Oh, I believe in yesterday


Hmm mm mm mm mm mm mm

___________________________________________

 

12.Sad Lisa

 

She hangs her head and cries on my shirt
She must be hurt very badly


Tell me what's making you sad, Li?
Open your door, don't hide in the dark
You're lost in the dark, you can trust me
Cause you know that's how it must beeeee

Lisa Lisa,sad Lisa Lisa

Her eyes like windows, trickle in rain
Upon the pain getting deeper
Though my love wants to relieve her
She walks alone from wall to wall
Lost in her hall, she can't hear me
Though I know she likes to be near me

Lisa Lisa, sad Lisa Lisa

……

She sits in a corner by the door
There must be more I can tell her
If she really wants me to help her
I'll do what I can to show her the way
And maybe one day I will free her
Though I know no one can see her


Lisa Lisa, sad Lisa Lisa

_______________________________________________

 

13. Solitary Man

 

Melinda was mine
Til the time
That I found her
Holding Jim
Loving him


Then Sue came along
Loved me strong
That's what I thought
Me and Sue
But that died too

Don't know that I will
But until I can find me
The girl who'll stay
And won't play games behind me
I'll be what I am
A solitary man
Solitary man

I've had it to here
Bein' where
Love's a small word
Part-time thing
Paper ring

I know it's been done
Havin' one
Girl who'll love me
Right or wrong
Weak or strong

Don't know that I will
But until I can find me
The girl who'll stay
And won't play games behind me
I'll be what I am
A solitary man
Solitary man

……

Don't know that I will
But until I can find me
The girl who'll stay
And won't play games behind me
I'll be what I am
A solitary man
Solitary man

Solitary man, Solitary man

 

_________________________________________________

 

14. Handyman

 

Hey girls, gather round
Listen to what I'm putting down
Hey baby, I'm your handy man


I'm not the kind to use a pencil or rule
I'm handy with love and I'm no fool
I fix broken hearts, I know that I truly can


If your broken heart should need repair
Then I'm the man to see
I whisper sweet things, you tell all your
friends
They'll come runnin' to me


Here is the main thing that I want to say
I'm busy twenty-four hours a day
I fix broken hearts, I know that I truly can


Come, come, come, come, come,
come on
Yeah, yeah, yeah


Come, come, come, come, come
come on

 they'll come runnin' to me
Here is the main thing I want to say
I'm busy twenty-four hours a day
I fix broken hearts, baby, I'm your
handy man
Come, come, come, come, come,
come on
Yeah, yeah, yeah


Come, come, come, come,come,
come on
Yeah, yeah, yeah


Come, come, come, come, come
Yeah, yeah, yeah


Come, come, come, come, come
Yeah, yeah, yeah


Come, come, come, come, come
Yeah, yeah, yeah

____________________________________________________

 

15. Come Down Jesus

 

Come down jesus
And look at what you'll see
A lot of concrete
Where every news could be


Cdme down jesus
Come down I pray
You won' t believe
All the things you'll see today


Come down jesus
And look at common man
He is illness, disease unto this land


Come down jesus
Come down I pray
You won't believe
All the things you'll see today


Come down jesus
Oh come down lord
Won't you help clean the land
Of the fire and the sword


Come down jesus
Oh come and see the sights
Big buildings and electric lights
Little children who haven't had a bite
Come down jesus
And tell me do you think this is right
Come down lord
Come down jesus
And look at modern man
Human cancer created by your hand
Come down jesus
Come down I pray
You won't believe
All the things you'll see today

 


Come down jesus
Oh come down lord
Won't you help clean the land
Of the fire and the sword


Come down jesus
Oh come and see the sights
Big buildings and electric lights
Little children who haven't had a bite
Come down jesus
And tell me do you think this is right
Come down lord

 

Come down jesus
And look at modern man
Human cancer created by your hand
Come down jesus
Come down I pray
You won't believe
All the things you'll see today.

 

 فرهاد...مرد تنها
فرهاد مهراد/Farhad Mehrad

تو هم با من نبودی، مثل من با من و حتا مثل تن با من! تو هم با من نبودی، آن که می‌پنداشتم باید هوا باشد، و یا حتا، گمان می‌کردم این تو باید از خیل خبرچینان جدا باشد. تو هم با من نبودی، تو هم با من نبودی! تو هم از ما نبودی، آن که ذات درد را باید صدا باشد و یا با من، چنان هم‌سفره‌ی شب، باید از جنس من و عشق و خدا باشد. تو هم از ما نبودی! * تو هم مؤمن نبودی بر گلیم ما و حتا در حریم ما، ساده‌دل بودم که می‌پنداشتم دستان نااهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم از ما نبودی! * تو هم مؤمن نبودی بر گلیم ما و حتا در حریم ما، ساده‌دل بودم که می‌پنداشتم دستان نااهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم از ما نبودی! تو هم با من نبودی یار! ای آوار! ای سیل مصیبت‌بار!

آنچه از فرهاد گفته ایم
نویسندگان وبلاگ کلبه ی دل فرهاد
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر

Instagram
فرهاد مهراد/Farhad Mehradبزرگ مرد موسیقی ایران می باشد