فرهاد مهراد/Farhad Mehrad
ای زندگی بیزار از توام و بیزار از این حالا بیگانه ام باسیمای تو دیوانه ی دنیای تو
فـــرهــاد مهــراد . . .بزرگ مرد تنها موسیقی ایرن

از شب گذشته که قرار امروز را گذاشته بودیم،هیجان خاصی داشتم.خیلی سریع و ناگهانی اتفاقات پیش رفت و من حالا در راه ملاقات با پوران گلفام بودم.

پوران گلفامپوران گلفام


از شب گذشته که قرار امروز را گذاشته بودیم،هیجان خاصی داشتم.خیلی سریع و ناگهانی اتفاقات پیش رفت و من حالا در راه ملاقات با پوران گلفام بودم...
.. 
دوستت دارم،چون غوغای درون و لرزش دست و دل در آستانه ی دیداری...

آدرس را دوباره نگاه کردم،زنگ سوم.. سمت راست...
..
جوی هزار.. زمزمه ی درد و انتظار.. در سینه میخروشد و بر گونه ها روان...

انچه در ذهن داشتم این بود که پس از ورود باید به انتظار پوران عزیز بنشینیم و آن هنگام که او را دیدم مشتاقانه به سویش میروم و او را در اغوش میگیرم...
ولی تا در باز شد او در مقابل ایستاده بود و نگاهمان میکرد!... خیلی غافلگیر کننده بود،خیلی جا خورده بودم تا جایی که برای چند ثانیه بهت زده مانده بودم و نمیدانستم چه کنم!...
با گشاده رویی ما را به داخل فراخواندند.
..
سقفمون افسوس و افسوس تن ابر آسمونه..یه افق یه بی نهایت کمترین فاصله مونه..

در دورترین نقطه نسبت به پوران گلفام نشستم تا خودم را پیدا کنم!...
..
من دلم سخت گرفته ست ازین.. میهمان خانه ی مهمان کش روزش تاریک

شروع کردیم و از فرهاد گفتیم... ومن در طول گفتگو به این می اندیشیدم که پورانِ فرهاد،یار و همراه او در مقابلم نشسته... و آنجا که صحبت از تغییر قبر فرهاد و دلایل آن به میان آمد بغضی گلویم را فشرد... تو هم با ما نبودی.. فرهـــاد..چه کم گفتی... و چه زود در زمان خفتی...

دقایق خیلی زود سپری شد،دقایقی بسیار لذت بخش در فضایی آکنده از یاد فرهاد، در کنار بانوی گیسو حنایی او که برایم بوی فرهاد را میداد و همراهی دوست خوبم،که متواضعانه بدون هیچ چشم داشتی تلاش میکند نام فرهاد را انگونه که شایسته است زنده نگاه دارد و شناخت و درک او را از فرهاد کمتر میتوان یافت...
..
من و تو حق داریم که به اندازه ی ما هم شده با هم باشیم..

و هنگامی که پوران عزیز مرا در آغوش گرفت برایم چون گوش سپردن به صدای فرهاد آرامش بخش بود....
با صدای بی صدا.. مثه یه کوه بلند.. مثه یه خواب کوتاه.. یه مرد بود،یه مرد...

پوران گلفامپوران گلفامتگ : پوران گلفام / pooran golfam / pooran dokht farhad / پوراندخت فرهاد

فرهاد...مرد تنها
فرهاد مهراد/Farhad Mehrad

تو هم با من نبودی، مثل من با من و حتا مثل تن با من! تو هم با من نبودی، آن که می‌پنداشتم باید هوا باشد، و یا حتا، گمان می‌کردم این تو باید از خیل خبرچینان جدا باشد. تو هم با من نبودی، تو هم با من نبودی! تو هم از ما نبودی، آن که ذات درد را باید صدا باشد و یا با من، چنان هم‌سفره‌ی شب، باید از جنس من و عشق و خدا باشد. تو هم از ما نبودی! * تو هم مؤمن نبودی بر گلیم ما و حتا در حریم ما، ساده‌دل بودم که می‌پنداشتم دستان نااهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم از ما نبودی! * تو هم مؤمن نبودی بر گلیم ما و حتا در حریم ما، ساده‌دل بودم که می‌پنداشتم دستان نااهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم از ما نبودی! تو هم با من نبودی یار! ای آوار! ای سیل مصیبت‌بار!

آنچه از فرهاد گفته ایم
نویسندگان وبلاگ کلبه ی دل فرهاد
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر

Instagram
فرهاد مهراد/Farhad Mehradبزرگ مرد موسیقی ایران می باشد