فرهاد مهراد/Farhad Mehrad
ای زندگی بیزار از توام و بیزار از این حالا بیگانه ام باسیمای تو دیوانه ی دنیای تو
فـــرهــاد مهــراد . . .بزرگ مرد تنها موسیقی ایرن

راز 159 به قلم جناب آقای پیمان علی برنجی


با خودنویس و خطی خوش ، که مخصوص به خودش بود ، بالای ِ اغلب ِ صفحاتی از دست نوشته هایش ، که به یادگار مانده ، نوشته ست :


159
........


راز 159 فرهاد ، به قلم جناب آقای پیمان علی برنجیبا خودنویس و خطی خوش ، که مخصوص به خودش بود ، بالای ِ اغلب ِ صفحاتی از دست نوشته هایش ، که به یادگار مانده ، نوشته ست :

159

عدد، ترکیبی از حروف ِ ابجد ست و در زبان ِ عرب به واژگانی چون : هُوالمُعِزّ می رسد و فارسی اش هم می شود که : خداوند عزّت دهنده ست...

کلید واژه ای که اعتقاد ِ بسیار درونی شده ی " فرهاد ِ مهراد " ، صداساز و بالابلند ِ موسیقی کشورمان بود ، از این رو که هیچ و هیچ گاه به جریان مبتذل ِ فرهنگی ِ معاصرش ، تن در نداد و تا آخر ِ عمر ِ کوتاه و پُربرکتش ، مبراء و پاکیزه ماند و این " عزت " است و چه دیگر ، نام باید نهاد ،برای یک عمر هنری ِ اعلاء؟

سلوک واره های زندگی هنری و فردی او تا همین حالا ، هیچ بدیلی نداشته و تقلیدی هم که از کسی ، بر نیامده و تاهمیشه، ادامه ی صدایش ، تا بلندای ِ یاد و مرتبه اش ، حفظ می ماند ، در خاطره های دو ، سه نسل از مردم ایران که دوستشان داشت .

اما حالا دوازده تابستان، از نبودنش می گذرد و داغش هنوز اما ، تازه است و از خاطر نمی رود ، هرگز ، یادهای ِ مردی که هیچ گاه ایمانش را " داد " نزد و در درون ، تلخ کرد ، دانسته ها و بایسته هایش را .

به احترام ِ او کلاه ،از سر بر می دارم.تگ : پیمان علی برنجی / فرهاد159 / راز 159 فرهاد / 159 farhad

فرهاد...مرد تنها
فرهاد مهراد/Farhad Mehrad

تو هم با من نبودی، مثل من با من و حتا مثل تن با من! تو هم با من نبودی، آن که می‌پنداشتم باید هوا باشد، و یا حتا، گمان می‌کردم این تو باید از خیل خبرچینان جدا باشد. تو هم با من نبودی، تو هم با من نبودی! تو هم از ما نبودی، آن که ذات درد را باید صدا باشد و یا با من، چنان هم‌سفره‌ی شب، باید از جنس من و عشق و خدا باشد. تو هم از ما نبودی! * تو هم مؤمن نبودی بر گلیم ما و حتا در حریم ما، ساده‌دل بودم که می‌پنداشتم دستان نااهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم از ما نبودی! * تو هم مؤمن نبودی بر گلیم ما و حتا در حریم ما، ساده‌دل بودم که می‌پنداشتم دستان نااهل تو باید مثل هر عاشق رها باشد. تو هم از ما نبودی! تو هم با من نبودی یار! ای آوار! ای سیل مصیبت‌بار!

آنچه از فرهاد گفته ایم
نویسندگان وبلاگ کلبه ی دل فرهاد
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر

Instagram
فرهاد مهراد/Farhad Mehradبزرگ مرد موسیقی ایران می باشد