نهم شهریور 1381 ؛ پر از "خون دل و مهربان چهر" ؛چشم از دنیا فروبست...

بانو گلفام عزیز ، یار و رفیق همیشگی فرهاد
این اسکرین شات که برگرفته از پست جناب پیمان برنجی چنل تلگرام ما
درج شده بود را در صفحه فیسبوکشان منتشر کردند.

نهم شهریور 1381 ؛ پر از "خون دل و مهربان چهر" ؛چشم از دنیا فروبست...

/ 0 نظر / 100 بازدید