تغیر آدرس صفحه فیسبوک فرهاد

دوستان عزیزم همینطور که احتمالا از دیروز متوجه شدید
تغیراتی در صفحه فیسبوک فرهاد انجام شده است
همانطور که میدانید عمر این صفحه به بیش از چهار سال رسیده
است، در 20مرداد83 وبلاگ کلبه دل برای عاشقان فرهاد
تاسیس شد و چندی است که در اینستاگرام هم صفحه ای برای
مردتنها شروع به فعالیت کرده

همانطور که متوجه شدید آدرس صفحه فیسبوک را از دیروز تغییر
دادیم

این تصمیم سختی بود چون بسیاری از مقالات ما و
صحبت های ما با آدرس قبلی مستند شده بود

اما این کار باید انجام میشد
نام قبلی هم طولانی هم ملال آور بود
از شما خواهش میکنیم همراه با ما برای
آگاهی دوستان فرهاد از این قضیه تلاش کنید

در تمام این سالها ما هیچگاه در هیچ صفحه ای
تبلیغات یا فروش اجناسی نداشته ایم و
دوستداران مرد تنها خود این را دیده اند


سپاس
تغیر آدرس فیسبوک فرهاد 

/ 8 نظر / 77 بازدید
تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش خیاطی آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=3 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/7pzra ارادتمند [گل][گل][قلب]

تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش خیاطی آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=3 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/7pzra ارادتمند [گل][گل][قلب]

تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش خیاطی آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=3 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/7pzra ارادتمند [گل][گل][قلب]

تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش خیاطی آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=3 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/7pzra ارادتمند [گل][گل][قلب]

تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش خیاطی آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=3 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/7pzra ارادتمند [گل][گل][قلب]

تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش خیاطی آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=3 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/7pzra ارادتمند [گل][گل][قلب]

تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش خیاطی آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=3 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/7pzra ارادتمند [گل][گل][قلب]

تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش خیاطی آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=3 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/7pzra ارادتمند [گل][گل][قلب]