آهنگ های فرهاد به زبان انگلیسی

  دوستان عزیز و عاشقان فرهاد بزرگ.هدف عشق به صدایی هست که همه ی ما دوستش داریم،استدعا دارم ما را یاری نمایید.و برای حفظ ارزش آثار کوشا باشید.

 

دوستان عزیزم به همت عاشقان فرهاد آلبوم نایاب آلبا اثر بزرگ مرد تنهای موسیقی ایران "فرهاد مهراد" برای شما در دسترس است.
 album alba, lonely man of great Iranian music
♥Farhad Mehrdad

ALBA album’s Lyrics

 

 Love's Been Good To Me

I have been a rover
I have walked alone
Hiked a hundred highways
Never found a home
Still in all I'm happy
The reason is, you see
Once in a while along the way
Love's been good to me

There was a girl in Denver
Before the summer storm
Oh, her eyes were tender
Oh, her arms were warm
And she could smile away the thunder
Kiss away the rain
Even though she's gone away
You won't hear me complain

I have been a rover
I have walked alone
Hiked a hundred highways
Never found a home
Still in all I'm happy
The reason is, you see
Once in a while along the way
Love's been good to me

There was a girl in Portland
Before the winter chill
We used to go a-courtin'
Along October hill
And she could laugh away the dark clouds
Cry away the snow
It seems like only yesterday
As down the road I go

I've been a rover
I have walked alone
Hiked a hundred highways
Never found a home
Still in all I'm happy
The reason is, you see
Once in a while along the way
Love's been good to me

 

 Sympathy

 

Now when you climb into your bed tonight 
And when you lock and bolt the door 
Just think about those out in the cold and dark 
'cause there's not enough love to go 'round 
No there's not enough love to go 'round 

And sympathy is what we need my friends 
And sympathy is what we need 
And sympathy is what we need my friends 
'cause there's not enough love to go 'round 
No there's not enough love to go 'round 

Now half the world hates the other half 
And half the world has all the food 
And half the world lies down and quietly starves 
'cause there's not enough love to go 'round 
No there's not enough love to go 'round 
 

And sympathy is what we need my friends 
And sympathy is what we need 
And sympathy is what we need my friends 
'cause there's not enough love to go 'round 
No there's not enough love 
No there's not enough love to go 'round

 

 

 I Put A Spell On You


I put a spell on you
'Cause you're mine

You better stop the things you do
I ain't lyin'
No I ain't lyin'

You know I can't stand it
You're runnin' around
You know better daddy
I can't stand it cause you put me down
Yeah, Yeah

I put a spell on you
Because you're mine
You're mine

I love you
I love you
I love you
I love you anyhow
And I don't care
If you don't want me
I'm yours right now

You hear me
I put a spell on you
Because you're mine

 

 
♥Farhad Mehrdad

 

 Romance Of Love

 

Though it's forbidden for my arms to hold you And though it's forbidden, I tease myself towards youThat I hold you secretly each time we meetIn these forbidden games that I play

 

Though it's forbidden in dim quiet placesTo capture the rainbows my aching heart chasesMy bitter sweet esctasy, come to meIn these forbidden games that I play

 

Everyone knows you belong to anotherSpinning your magic for him and no otherStill, I'll be content to be part of this fantasyPart of this game that I play

 

Though it's forbidden and you love him nowI'll keep my love hidden and love you foreverThrough countless eternity you will be mineIn these forbidden games that I play

 

 

Together Again

 

Together again
My tears have stopped fallin
The long lonely nights
Are now at an end
The key to my heart
You hold in your hand
And nothing else matters
We're together again

Together again
The grey skies are gone
You're back in my arms
Now where you belong
The love that we knew
Is living again
And nothing else matters, Baby
We're together again

Well, nothing else matters, Baby
We're together again

 

 

 Unchain My Heart

 

Unchain my heart, baby let me be 
Unchain my heart 'cause you don't care about me 
You've got me so like a pillow case 
But you let my love go away so 
Unchain my heart oh! Please me set me free 

Unchain my heart, baby let me go 
Unchain my heart, 'cause you don't love me no more 
Ev'ry time I call you on the phone 
Some fella tells me that you're not at home so 
Unchain my heart oh! Please me set me free 

I'm under you spell like a man in a trance 
But I know darn well that I can't stand a chance 

So unchain my heart let me go away 
Unchain my heart, you worry me night and day 
Why lead me through a life of misery 
When you don't care a bag of beans for me 
So unchain my heart oh! Please me set me free

 

 

 

 

 

 

 Everybody's Talking At Me 

 Everybody's talking at me.
I don't hear a word they're saying,
Only the echoes of my mind.
People stopping staring,
I can't see their faces,
Only the shadows of their eyes.

I'm going where the sun keeps shining
Thru' the pouring rain,
Going where the weather suits my clothes,
Backing off of the North East wind,
Sailing on summer breeze
And skipping over the ocean like a stone.

I'm going where the sun keeps shining
Thru' the pouring rain,
Going where the weather suits my clothes,
Backing off of the North East wind,
Sailing on summer breeze
And skipping over the ocean like a stone 

 

 

 Suzanne

 

Suzanne takes you down to her place near the river 
You can hear the boats go by 
You can spend the night beside her 
And you know that she's half crazy 
But that's why you want to be there 
And she feeds you tea and oranges 
That come all the way from China 
And just when you mean to tell her 
That you have no love to give her 
Then she gets you on her wavelength 
And she lets the river answer 
That you've always been her lover 
And you want to travel with her 
And you want to travel blind 
And you know that she will trust you 
For you've touched her perfect body with your mind. 
And Jesus was a sailor 
When he walked upon the water 
And he spent a long time watching 
From his lonely wooden tower 
And when he knew for certain 
Only drowning men could see him 
He said "All men will be sailors then 
Until the sea shall free them" 
But he himself was broken 
Long before the sky would open 
Forsaken, almost human 
He sank beneath your wisdom like a stone 
And you want to travel with him 
And you want to travel blind 
And you think maybe you'll trust him 
For he's touched your perfect body with his mind. 
Now Suzanne takes your hand 
And she leads you to the river 
She is wearing rags and feathers 
From Salvation Army counters 
And the sun pours down like honey 
On our lady of the harbour 
And she shows you where to look 
Among the garbage and the flowers 
There are heroes in the seaweed 
There are children in the morning 
They are leaning out for love 
And they will lean that way forever 
While Suzanne holds the mirror 
And you want to travel with her 
And you want to travel blind 
And you know that you can trust her 
For she's touched your perfect body with her mind.

 

           

 Qui

Qui frôlera tes lèvres

Et vibrant de fièvre

Surprenant ton corps

Deviendra ton maître

En y faisant naître

Un nouveau bien-être

Un autre bonheur?

Qui prendra la relève

Pour combler tes rêves

Et sans un remord

D'un éclat de rire

Saura te conduire

À mieux me détruire

Au fond de ton coeur?

Qui peut-être cet autre?

Qui sera cet intrus

Dans tout ce qui fut nôtre

Quand je ne serai plus?

Qui prendra ta faiblesse

Avec des caresses

Et des mots d'amour

Découvrant l'oubli

Nos jours de folie

Qui prendra ta vie

Au bout de mes jours?

Nous vivons à 20 ans d'écart

Notre amour est démesuré

Et j'ai le coeur au désespoir

Pour ces années

Car lorsque mes yeux seront clos

D'autres yeux vont te contempler

Aussi je lutte avec ce mot de ma pensée

Qui sans que tu protestes

Refera les gestes

Qui ne sont qu'à nous

Lorsque je t'embrasse?

Lorsque je t'enlace

Qui prendra ma place

Autour de ton cou?

Qui connaîtra tes scènes

De folie soudaine

Ou bien de courroux?

Qui aura la chance

D'avoir ta présence?

Souvent quand j'y pense

Je deviens jaloux

Qui, nul ne peut le dire?

Qui, nous n'en savons rien?

Et mon coeur se déchire

En pensant que quelqu'un

Te prendra un je t'aime

Et par ce je t'aime, je le sais déjà

Il prendra ta bouche

Il prendra ta couche

Et m'enterrera, pour la seconde fois

 

 

You've Got A Friend

When you're down and troubled and you need a helping hand
and nothing, whoa, nothing is going right.
Close your eyes and think of me and soon I will be there to brighten up even your darkest nights.

You just call out my name, and you know where ever I am
I'll come running to see you again.
Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call and I'll be there, yeah, yeah,
you've got a friend.

If the sky above you should turn dark and full of clouds
and that old north wind should begin to blow,
keep your head together and call my name out loud.
Soon I will be knocking upon your door.
You just call out my name, and you know where ever I am
I'll come running to see you again.
Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call and I'll be there.

Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold.
They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them,
oh yeah, but don't you let them.

You just call out my name, and you know where ever I am
I'll come running to see you again.
Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, Lord, I'll be there, yeah, yeah,
you've got a friend. You've got a friend.
Ain't it good to know you've got a friend. Ain't it good to know you've got a friend.
Oh, yeah, yeah, you've got a friend.

 

 

 

 California Dreamin

 

All the leaves are brown and the sky is grey

I've been for a walk on a winters dayI'd be save and warm if I was in LA california dreaming on such a winters day

 

Stepped into a church I passed along the way well, I got down on my knees andI pretended to pray you know the preacher likes the cold he knows I'm gonna stay

California dreaming on such a winters day

 

Instrumental

 

All the leaves a brown and the sky is grey I've been for a walk on a winters day

If I didn't tell her I could leave today

California dreaming on such a winters day

 

 

 Like A Sand Song

 

Usually in the morning I'm filled with sweet belonging
And ev'rything is beautiful to see
Even when it's raining, the sound of heaven singing
Is simply joyful music to me.

Sometimes I feel like a sad song
Like I'm all alone without you.

So many diff'rent places, a million smiling faces
Life is so incredible to me
Especially to be near you and how it is to touch you
Oh paradise was made for you and me.

I know that life goes on just perfectly
And ev'rything is just the way that it should be
Still there are times when my heart feels like breaking
And anywhere is where I'd rather be.

Oh and in the night time I know that it's the right time
To hold you close and say I love you so
To have someone to share with
And someone I can care with
And that is why I wanted you to know

Sometimes I feel like a sad song
Like I'm all alone without you, without you. 

 

 

Sunrise, Sunset

 

(tevye)
is this the little girl i carried,
is this the little boy at play?

(golde)
i don't remember growing older,
when did they?

(tevye)
when did she get to be a beauty,
when did he grow to be so tall?

(golde)
wasn't it yesterday when they were small?

(men)
sunrise, sunset (x2),
swiftly flow the days.

(women)
seedlings turn overnight to sunflowers,
blossoming even as we gaze.

(everyone)
sunrise, sunset (x2),
swiftly fly the years,
one season following another,
laiden with happiness and tears.

(tevye)
what words of wisdom can i give them,
how can i help to ease their way?

(golde)
now they must learn from one another,
day by day.

(perchik)
they look so natural together.

(hodel)
just like two newlyweds should be.

(perchik and hodel)
is there a canopy in store for me?

(everyone)
sunrise, sunset (x2),
swiftly fly the years,
one season following another,
laiden with happiness,
and tears

 

 Yesterday When I Was Young

 

 

Yesterday when I was young
The taste of life was sweet as rain upon my tongue.
I teased at life as if it were a foolish game,
The way the evening breeze may tease a candle flame.
The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned
I'd always built to last on weak and shifting sand.
I lived by night and shunned the naked light of the day
And only now I see how the years ran away.

Yesterday when I was young
So many happy songs were waiting to be sung,
So many wild pleasures lay in store for me
And so much pain my dazzled eyes refused to see.
I ran so fast that time and youth at last ran out,
I never stopped to think what life was all about
And every conversation I can now recall
Concerned itself with me and nothing else at all.

--- Instrumental ---

Yesterday the moon was blue
And every crazy day brought something new to do.
I used my magic age as if it were a wand
And never saw the waste and emptiness beyond.
The game of love I played with arrogance and pride
And every flame I lit too quickly, quickly died.
The friends I made all seemed somehow to drift away
And only I am left on stage to end the play.

There are so many songs in me that won't be sung,
I feel the bitter taste of tears upon my tongue.
The time has come for me to pay for
Yesterday when I was young...

 

 

 Unchained Melody

 

Oh my love
My darling
I’ve hungered for your touch
A long lonely time
As time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love
I need your love
God speed your love
To me
Lonely rivers flow
To the sea
To the sea
To the open arms
Of the sea
Lonely rivers sigh
"Wait for me, wait for me"
I’ll be coming home
Wait for me.
Oh my love
My darling
I’ve hungered for your touch
A long lonely time
And I know that time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love
I need your love
God speed your love
To me

 

 

 An Die Freude

 


O Freunde, nicht diese Töne!
Sondern lasst uns angenehmere anstimmen
und freudenvollere!

Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken.
Himmlische, dein Heiligtum!
Deine Zauber binden wieder
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder
Wo dein sanfter Flügel weilt.

Wem der große Wurf gelungen
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.

Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen,
Folgen ihrer Rosenspur.
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott!

Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt'gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.

Seid umschlungen, Millionen.
Dieser Kuss der ganzen Welt!
Brüder! Über'm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen.
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such ihn über'm Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohnen.

 

                    

 

***********************************************

گل یخ

Every morning you greet me
Small and white
Clean and bright
You look happy to meet me
Blossom of snow may you bloom and grow
Bloom and grow forever

Edelweiss, Edelweiss
Bless my homeland forever

Blossom of snow may you bloom and grow
Bloom and grow forever
Edelweiss, Edelweiss
Bless my homeland forever

گل یخ گل یخ
هر صبح تو میخندی
کوچک و پاکیزه
برمن تو دل میبندی
ای گل یخ شکوفا شو شکوفان همیشه
گل یخ گل یخ پایدار وطن همیشه

ای گل یخ شکوفا شو شکوفان همیشه
گل یخ گل یخ پایدار وطن همیش

 

 

خوشحالی برای همه

Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium
Wir betreten feuertrunken , Himmlische , dein Heilig - tum
Deine Zauber binden wieder , was die Mode streng geteilt
Alle Menschen werden Brüder , wo dein sanfter Flügel weilt
Deine Zauber binden wieder , was die Mode streng geteilt
Alle Menschen werden Brüder , wo dein sanfter Flügel weil

 

 

خیال خوشی، شعر از ویلیام شکسپیر 


کیست که بتواند آتش بر کف دست نهد
و با یاد کوههای پر برف قفقاز خود را سرگرم کند
یا تیغ تیز گرسنگی را با یاد سفره های رنگارنگ کند کند
یا برهنه در برف دی ماه فروغلطد
و به آفتاب تموز بیندیشد
نه! هیچ کس
هیچ کس چنین خطری رابه چنان خاطره ای تاب نیاورد
از آنکه خیال خوبی ها درمان بدی ها نیست
بلکه صد چندان بر زشتی آنها می افزاید

oh...who can hold the fire on his hand?
by thinking on the frosty Caucasus
or cloy the hungry edge of the appetite
by bare imagination of a feast
or wallow naked in December snow
by thinking on fantastic summer's heat?

نه هرگز،هرگز هیچ کس چنین خطری را به چنان خاطره ای تاب نیاورد

از آنکه خیال خوبی ها درمان بدی ها نیست
بلکه صد چندان بر زشتی آنها می افزاید
صد چندان بر زشتی آنها می افزاید

 

 

 

 

Don`t let me be missunderstood

Baby, you understand me now

if sometimes you see that I'm mad.
Don't you know that no one alive can always be an angel?
When everything goes wrong, you see some bad.

But I'm just a soul whose intentions are good;
oh Lord, please don't let me be misunderstood.

You know sometimes, baby, I'm so carefree
with a joy that's hard to hide.
And then sometimes it seems again that all I have is worry,
and then you're bound to see my other side.

But I'm just a soul whose intentions are good;
oh Lord, please don't let me be misunderstood.

If I seem edgy,
I want you to know,
I never meant to take it out on you.
Life has its problems,
and I get more than my share;
but that's one thing I never mean to do
'cause I love you.

Oh baby, I'm just a human.
Don't you know I have faults like anyone?
Sometimes I find myself alone regretting
some little foolish thing;
some simple thing that I've done.

I'm just a soul whose intentions are good;
oh Lord, please don't let me be misunderstood.

Don't let me be misunderstood.
Don't let me be misunderstood.
Don't let me be misunderstood.

 

Windmills of your minds

Round,
Like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel,
Never ending on beginning,
On an ever-spinning reel
Like a snowball down a mountain,
Or a carnival balloon
Like a carousel that's turning
Running rings around the moon
Like a clock whose hands are sweeping
Past the minutes on its face
And the world is like an apple
Spinning silently in space
Like the circles that you find
In the windmills of your mind!

Like a tunnel that you follow
To a tunnel of its own
Down a hollow to a cavern
Where the sun has never shone
Like a door that keeps revolving
In a half-forgotten dream
Like the ripples from a pebble
Someone tosses in a stream.
Like a clock whose hands are sweeping
Past the minutes on its face
And the world is like an apple
Spinning silently in space
Like the circles that you find
In the windmills of your mind!

Keys that jingle in your pocket
Words that jangle in your head
Why did summer go so quickly?
Was it something that I said?
Lovers walk along a shore
And leave their footprints in the sand
Was the sound of distant drumming
Just the fingers of your hand?
Pictures hanging in a hallway
or the fragment of a song,
half-remembered names and faces
but to whom do they belong?
When you knew that it was over
Were you suddenly aware
That the autumn leaves were turning
To the color of her hair?

Like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel
Never ending or beginning
On an ever-spinning reel
As the images unwind
Like the circles that you find
In the windmills of your mind

 

 

Unchained Melody

Oh, my love, my darling
I hunger for your touch
Alone
Lonely time
Time goes by, so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love
I need your love
Godspeed your love to me. 
Lonely rivers flow to the sea
To the sea
To the open arms of the sea
Lonely rivers sigh
Wait for me, wait for me
I'll be coming home, wait for me
Oh, my love, my darling
I hunger for your touch 
Alone
Lonely time
Time goes by, so slowly
And time can do so much
Are you still mine? 
I need your love
I need your love
Godspeed your love to me

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hey, thats no whay to say goodbye

I loved you in the morning, our kisses deep and warm, 
your hair upon the pillow like a sleepy golden storm, 
yes, many loved before us, I know that we are not new, 
in city and in forest they smiled like me and you, 
but now it's come to distances and both of us must try, 
your eyes are soft with sorrow, 
Hey, that's no way to say goodbye. 
I'm not looking for another as I wander in my time, 
walk me to the corner, our steps will always rhyme 
you know my love goes with you as your love stays with me, 
it's just the way it changes, like the shoreline and the sea, 
but let's not talk of love or chains and things we can't untie, 
your eyes are soft with sorrow, 
Hey, that's no way to say goodbye. 

I loved you in the morning, our kisses deep and warm, 
your hair upon the pillow like a sleepy golden storm, 
yes many loved before us, I know that we are not new, 
in city and in forest they smiled like me and you, 
but let's not talk of love or chains and things we can't untie, 
your eyes are soft with sorrow, 
Hey, that's no way to say goodbye./ 0 نظر / 60 بازدید